DELA

Rättelse om dom

En notis om en man som dömts till 25 dagsböter som publicerades på hemsidan tidigare i dag måndag var felaktig. Mannen dömdes enbart för ärekränkning.