DELA

Rättegång om visstidsavtal

Är det lagligt att ingå drygt 30 visstidsavtal med en arbetstagare under en lång rad av år och i många fall inte ange någon orsak till varför anställningsförhållandet inte permanentas?

Den frågan vill en tidigare anställd inom skärgårdstrafiken få prövad av tingsrätten. Huvudförhandlingen hölls i veckan.

Mannen, som är född 1986, hade varit anställd under åren 2005-12 som matros och vaktman. När han erbjöds jobb under tiden 1 januari till 21 september 2012 tackade han nej och arbetsavtalet upphörde i slutet av augusti. Han vill därför ha det prövat om det gick rätt till när arbetsförhållandet upphörde och vill att tingsrätten slår fast att hans arbetsavtal med landskapsregeringen ska betraktas som tillsvidareanställning och inte på viss tid.

Han uppger sig ha haft en medelårslön på 52 440 euro under åren 2010-12 och yrkar på att få den summan i ersättning av landskapsregeringen plus ränta. Det motsvarar tolv månaders lön på 4 370 euro per månad.

Han yrkar dessutom på väntelön och uppsägningslön på ytterligare cirka 10 000 euro samt på att landskapsregeringen ska betala hans rättegångskostnader.

Domen kommer senare. (ao)