DELA

Rättegång om fornminnesbrott

Camilla Hägglund, jurist vid regringskansliet, har befullmäktigats att företräda utbildnings- och kulturavdelningen vid handläggningen av ett brottmål om fornminnesförseelse i tingsrätten.

En åländsk kommunpolitiker misstänks för brott när han i samband med ett vägbygge våren 2016 tippade krossgrus och stenar i strandkanten på en plats där det finns ett fornminne. (ao)