DELA

Rättegång mot insiderbrott igång

Den fyra dagar långa rättegången mot en ålänning och två finländare, misstänkta för grovt insiderbrott, inleddes i Helsingfors tingsrätt i går. Åtalade är tre personer som misstänks för grovt missbruk av insiderinformation. En av dem är en åländsk man.
Som Nyan tidigare berättat är anledningen de händelser som utspelades i september 2005. Börsnoterade OKO Andelsbankernas centralbank meddelade att man förvärvat aktiemajorieten i försäkringsbolaget Pohjola av Suomi och Ilmarinen samt lämnat in ett offentligt köpanbud på resterande aktier.
Några dagar före hade dock två åtalade, en advokat och en mäklare, enligt åtalet utnyttjat insiderinformation om Pohjolas ägoförhållanden från advokatens hustru, som arbetade som rådgivare för bolaget Suomi gällande affären. Hon och maken fanns också antecknade i Ilmarinens insiderregister inför affären.
Den tredje åtalade har för sin och advokatens räkning förvärvat köpoptioner i Pohjola. De förvärvade köpoptionerna motsvarade 400.000 aktier i Pohjola och kostade 96.750 euro. När ägoförhållandena ändrades såldes optionerna till ett sammanlagt pris på 485.000 euro.
Åklagaren bedömer brottet i sin helhet som grovt eftersom de svarande planmässigt eftersträvat en vinning och dessutom fått en personlig fördel om sammanlagt 370.928 euro. (mt)