DELA

Rätt om pensionsansökan

Helena Byfält, rektor för Ålands vårdinstitut, har lämnat in anhållan om förhandsbesked om deltidsinvalidpension till arbetsgivaren landskapsregeringen, något som hon har rätt till som en följd av sin tidigare cancersjukdom. Hon har varit tjänstledig höstterminen 2006 och är sjukskriven under vårterminen 2007.
Ansökan om förhandsbesked om deltidsinvalidpension handläggs på avdelningen för pensionsärenden. Byråchef Gösta Helander är inte handläggande tjänsteman till den delen. 

Hon har alltså inte lämnat in ansökan om invalidpension, vilket skrevs på hemsidan på söndagen.