DELA

Rätt att säga upp fastighetsskötare

Två varningar, den ena för en falsk sjukanmälan och den andra för olovligt nyttjande av firmabil, upprepad oanmäld frånvaro och ovarsamhet i arbetet räcker som grund för hävning av arbetsavtal.
Ålands tingsrätt har förkastat ett käromål där den ena parten, en fastighetsskötare, hävdat att han blivit felaktigt hävd och uppsagd från sitt arbete hos ett av Mariehamns fastighetsbolag.
Fastighetsskötaren, som krävde två år och fyra månaders lön i ersättning, hänvisade bland annat till misstag och sjukdom. Tingsrätten konstaterade dock att allting gått formellt korrekt till. (tt-s)