DELA

Rätt att jaga i Brändö och Lemland

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) har vid enskild föredragning beslutat att personer med hemort i landskapet och med giltigt jakttillstånd får jaga på landskapets områden i Brändö (Harun och Södörskobben) och Lemland (vissa kobbar och skär i den så kallade Sundskärs skärgård.)
Kartor över områdena finns på hemsidan regeringen.ax
Rätten att jaga infaller under tiden 15 april 2014–31 januari 2015. (ns)