DELA

Ratar ny arbetslag

Dålig balans och oklara formuleringar som kan leda till olika tolkningar. Så kan man sammanfatta landskapsregeringens utlåtande över arbets- och näringsministeriet förslag till en ändring av arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Riksmyndigheterna vill förbättra ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid men landskapsregeringen, som inte godkänner förslaget, anser att balansen försämras då arbetsgivarens skyldigheter utökas medan arbetstagarens skyldigheter minskar.

Från åländsk sida är man dessutom mycket kritisk till att man bara fått en förkortad version av lagtexten översatt och det dessutom mycket sent i förhållande till utlåtandets inlämningsdatum. (tt-s)