DELA

Rapport på gång om gränsåtgärder

Hälso- och sjukvårdsbyrån arbetar med en rapport om planeringsarbetet för de gränsåtgärder som ska vidtas för att bekämpa coronapandemin. Men arbetet är ännu inte klart och rapporten är därför inte ännu offentlig, meddelar landskapsläkare Knut Lönnroth.

– Vi kommer vänta med att offentliggöra tills beredning är helt klar och vi har en färdig plan, skriver Lönnroth i ett mejl till Nya Åland.

Han skriver också att rapporten är en avrapportering om processen så här långt, samt att man från landskapets sida vill ha mer information från Social- och hälsovårdsministeriet om hur planerna ser ut för hamnar och flygplatser i Helsingfors och Åbo så att man kan säkerställa bra rutiner för transitpassagerare som fortsätter därifrån till Åland.

– Beskrivning av de planerade åtgärderna på Åland (alltså att vi inte planerar hälsokontroller eller teststationer i hamnar eller på flygfältet i nuläget) motsvarar det som tidigare sagts på pressträffar och i intervju med Nyan, avslutar landskapsläkaren. (ck)