DELA

Rapport om Pommern förordar torrdocka

MARIEHAMN. Slutrapporten är klar från kommittén vars uppgift har varit att utreda det framtida bevarandet av museifartyget Pommern. I rapporten framgår bland annat att kommittén önskar en långsiktig planering av det löpande underhållet.
Man har redogjort för de kostnader och möjligheter som uppstår om Pommern hålls kvar flytande vid nuvarande kajplats, flyttar till en torrdocka i Algots varv eller till en torrsatt och anpassad docka vid nuvarande kajplats. Kommittén förordar det sistnämnda alternativet sett till barkens långvariga bevarande och säkerhet. Alternativet skulle ge en kostnad på cirka 3,5 miljoner euro.
Stadsstyrelsen har tagit del av rapporten och remitterar nu ärendet till hamn- och räddningsnämnden för ett utlåtande. Dessutom vill styrelsen att museinämnder från både Sverige och Finland ger sin syn på ärendet. (mt)