DELA

Rapport: Egen beskattning stärker regioner

Både EU-medlemsländernas och regionernas ekonomier kan stärkas genom utökad skattebehörighet för regionerna. Det enligt en ny rapport som presenterades på ett CALRE-möte i Innsbruck.
CALRE är ett forum för talmän från lagstiftande regioner i EU. Talman Roger Nordlund deltog i början av veckan i plenarsammanträdet i Innsbruck. Vid mötet presenterades rapporter från de arbetsgrupper som tillsattes vid fjolårets möte.
En av rapporterna handlar om regional beskattning, bland annat redogörs för de rättsfall som avgjorts av EG-domstolen i frågor om avvikande beskattning i en region. Efter att ha undersökt vilka fördelar en decentralisering av beskattningen kan få för regioner slår arbetsgruppen fast att både medlemsländernas och regionernas ekonomier kan stärkas genom ett utökad behörighet för regionerna.
Gruppen föreslår nu att ett nätverk ska skapas för utbyte av statistiska uppgifter och expertkunskap. Direkta kontakter ska dessutom etableras med kommissionens generaldirektoratet för ekonomi och finans. Avsikten är att fortsätta arbetet för att öka regionernas inflytande och behörighet på detta område, meddelar biträdande lagtingsdirektör Marine Holm-Johansson som deltog i mötet tillsammans med talmannen. (ak)