DELA

Rånrättegång först nästa år

En rättegång där en av åtalspunkterna var rån har skjutits upp till början av januari. Den huvudåtalade var på plats – eskorterad till tingsrätten av poliser eftersom han som bäst avtjänar ett straff för våldsrelaterad brottslighet i Åbo – och också den andra åtalade personen var närvarande. Båda är unga män.

Trots det kunde huvudförhandlingen inte hållas. Den person som enligt åtalet har utsatts för brottet kom inte trots att han var tvungen till det. Per telefon lät han meddela att han prioriterade jobbet och inte tänkte dyka upp. Han hade uteblivit en gång tidigare och då dömdes ett vite på 500 euro ut.

Tingsrätten beslöt att ålägga mannen att betala vitet och dömde också ut ett nytt vite på 750 euro ifall han inte dyker upp när målet tas upp på nytt i början av januari.

Om han inte kommer frivilligt kommer han att hämtas till tingsrätten av polis. (ao)