DELA

Rån, IFK och ubåt nådde riksmedia

Statistiken för urklipp och nyhetsträffar med sökordet Åland i rikets finskspråkiga tidningar och etermedia har registrerats för maj, juni och juli månad.
Rånförsöket på Torggatan i juli resulterade i 138 tidningsartiklar samt 25 inslag i radio och tv.
I maj var det IFK Mariehamn som fick mest uppmärksamhet när 52 tidningar berättade om senaste nytt inom laget. Många noterade också bland annat statsminister Matti Vanhanens besök, drunkningsolyckan i Saltvik samt att Åland toppar abortstatistiken.
Följande månad, i juni, toppade fyndet av det ryska ubåtsvraket från Vinterkriget mediernas intressen med 62 artiklar och fyra inslag i etermedia. Vidare noterades Janne Holméns beslut att lägga ner sin maratonkarriär. I juni var IFK Mariehamns framgångar i ligan åter aktuellt för tidningarna liksom mötet mot Atlético Madrid.
I juli var det rånförsöket mot en värdetransport på Torggatan som nådde över flest nyhetströsklar. Det resulterade i 138 tidningsartiklar samt 25 inslag i radio och tv. IFK fortsatte synas i spalterna med 60 tidningsrapporter.
President Tarja Halonens besök syntes i spalterna liksom landskapsregeringens beslut att motsätta sig slutplacering av radioaktivt avfall i både Olkiluoto och Forsmark. Annat man bland annat skrev om var när Rosellas ramp föll i vattnet, när landskapsregeringen beslöt tillåta skarvjakt och hur stormen 10 juli stoppade bland annat Silja Europa från att angöra Mariehamn. (mt)