DELA

Radioaktiv strålning av skogsbränder?

Lagtingsledamot Raija-Liisa Eklöw, medlem i Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott, har ställt en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna. Detta med anledning av information om att skogsbränder i områden drabbade av Tjernobylolyckan skulle vara katastrofala ur strålsäkerhetssynpunkt. Strålning i form av radioaktiva aerosoler kan vid en brand frigöras från växtligheten.
Eklöw ställer därför nedanstående skriftliga fråga:
– Med anledning härav uppstår frågan om sommarens bränder i Ryssland har haft ovanbeskriven verkan och om radioaktivitet som härstammar från dessa bränder kan uppmätas i de nordiska länderna? Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande fråga: Kan man i respektive nordiskt land mäta om den radioaktiva strålningen ökat under sommaren och hösten 2010 och om den eventuella ökningen har adekvat koppling till den i växtligheten bundna radioaktiviteten från Tjernobylolyckan? (mt)