DELA

Räddningsnämnden vill bli kvar

MARIEHAMN. Räddningsnämnden i Mariehamn vill bli kvar som egen nämnd eftersom mycket arbete står för dörren nu när räddningsarbetet i alla åländska kommuner skall slås samman.
Stadsdirektörens förslag inför stadsstyrelsens möte på torsdag är att räddningsnämnden, miljönämnden och Pommernnämnden skall dras in.
Om inte räddningsnämnden kan bli kvar, vill nämnden slås samman med hamnnämnden som man har samarbete med redan idag. Tekniska nämnden är inte lämplig eftersom det kan uppstå jävssituationer om det slarvas med brandskyddet i stadens fastigheter, menar man.
Det sista alternativet enligt nämnden är att stadsstyrelsen fungerar som räddningsmyndighet.
Inte heller Pommernnämnden vill försvinna, men som andra alternativ vill man slås samman med hamnnämnden. Man utgår från att museifartyget Pommern i alla händelser har kvar ett eget moment i stadens budget och att ärenden som berör Pommern föredras av en ”egen tjänsteman”.
Miljönämnden däremot känner sig överflödig nu när man inte längre har ett myndighetsansvar. Kommunala miljö- och hälsoskyddsärenden är sedan flera år överförda till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, och landskapsregeringen, Mise har övertagit renhållningsfrågorna och i år överfördes frågorna om enskilda avlopp till byggnadsinspektionen.
Stadsstyrelsen kan i fortsättningen hantera det miljöansvar som nämnden haft och miljöförvaltningen görs om till en stabsfunktion.
Det slutliga beslutet om nämndindragningarna tar stadsfullmäktige. (uw)