DELA

Räddningsmyndighet till förhandlingsbordet

Mariehamns stad har ett utkast till avtal för det som ska bli den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

– Vi ska nu bestämma hur vi vill gå vidare, till exempel om vi ska föreslå ett samrådsmöte med Jomala eller att det bildas en separat samarbetskommitté, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.

Parallellt med staden diskuteras myndigheten också inom RÅL, räddningsområde Ålands landskommuner. Enligt vad Nya Åland erfar är dock många av de viktiga frågorna fortfarande olösta.

En gemensam myndighet krävs enligt lag men parterna, de två räddningsområdena, har efter tio år ännu inte lyckats bli eniga i frågan. Om man inte heller nu kommer överens väntas en ny lag från landskapet som tvingar till sammanslagning. (tt-s)