DELA

Rädda Lumparn till vik på Gotland

Östersjöfonden vill, inom ramen för projektet Rädda Lumparn, titta närmare på en liknande räddningsoperation som pågår på Gotland. Där försöker forskare, myndigheter, markägare och föreningar på initiativ av Forum Östersjön rädda kommunens största havsvik, Burgsviken.
Den tio kilometer långa och en halv kilometer breda viken har stora miljöproblem. Den håller på att växa igen och bottnen täcks av slam. En förstudie har gjorts för att få veta vilka åtgärder som krävs och nästa steg blir att göra kostnadsberäkningar och hitta finansiering, i första hand handlar det om pengar från svenska staten och EU.
Målet är att försöka återställa miljön. Östersjöfonden vill nu göra ett studiebesök till projektet Rädda Burgsviken för att se om man kan dra nytta av deras erfarenheter i arbetet med Lumparn. (tt-s)