DELA

Råd för hållbarhet och utveckling

Landskapsregeringen har tillsatt utvecklings- och hållbarhetsråd för perioden 2020–2021.

Permanenta medlemmar i rådet är lantrådet, som ordförande, talmannen och förvaltningschefen. Övriga medlemmar är vice vd Rebecka Eriksson, jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson, rättsvetare Petra Granholm, informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström, stadsdirektör Barbara Heinonen, rektor Marcus Koskinen-Hagman, verksamhetsledare Niclas Forsström, hållbarhetsstrateg Martha Hannus, minister Alfons Röblom och vd Peter Wiklöf.

Inom nätverket bärkraft.ax strävar man till att Åland ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle senast 2051.

– Rådet har till uppgift att stöda nätverkets och processens långsiktighet och förankring, sägs i beslutet. (ms)