DELA

Räcker polisens resurser?

Nina Fellman (S) ställer en skriftlig fråga till landskapsregeringen om polisens resursbrist. Hon undrar hur landskapsregeringen ska se till att polisen har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete och vilka direktiv om prioriteringar man avser komma med om inte mer medel medges.

Bakgrunden enligt frågeställaren är att polisen förmedlat en brist på resurser för trafikövervakning och brottsförebyggande ungdomsarbete. Utöver det ställer flyktingsituationen ytterligare krav på polisen. Myndigheten äskade om mer utökade resurser inför årets budget, utan gehör. (eh)