DELA

Pumpstationer utgör miljöfara

Avloppspumpstationer är placerade vid diken som leder till Lumparn.
– Dessa är av del av avloppsnätet i kommunerna och av naturliga skäl placerade på låglänta platser för att kunna serva så många fastigheter som möjligt i närområdet med självfall. Vid någon typ av driftsstörning finns risk för breddning från pumpstationerna vilken i så fall ofta rinner direkt ut i diket och/eller i en havsvik, skriver föreningen Rädda Lumparn i ett pressmeddelande.
Pumpstationerna noterades i samband med fyra dikesvandringar som föreningen gjort i sommar i Lemland, Lumparland, Jomala och Saltvik . Vid en av vandringarna upptäcktes fekalier och WC-papper i diket vid en av pumpstationerna.
– Det är av största vikt att kommunerna dels har larm på sina pumpstationer, dels har rutiner och beredskap så att man kan undvika breddning vid störningar, skriver föreningen som också föreslår att det anläggs bassänger vid stationerna som kan tömmas med tankbil. (tt-s)