DELA

Psykogeriatri utreds ytterligare

En åsikt om att de psykogeriatriska patienterna inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) i dag inte får den vård de behöver har kommit upp när styrelsen för ÅHS har hållit möte. Ledamoten Maija-Liisa Mikkola har påpekat detta och säger att behovet måste tillgodoses när den nya psykiatribyggnaden planeras.
Styrelsen har gett klinikchef Juha Ahlroth och överskötare Gunnar Sjöblom i uppdrag att lämna in en redogörelse över hur patienterna sköts i dag, vilka som eventuellt inte tas emot till Grelsby sjukhus och hur det är tänkt att dessa patienter skall skötas i framtiden.
På ett möte i fredags beslöt styrelsen att återremittera ärendet för att få ett mer specificerat beslutsförslag kring vården av de psykogeriatriska patienterna. (ml)