DELA

Psykisk ohälsa vanlig bland unga

Social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen tagit fram en lägesrapport över åländska barn och ungdomars hälsa. Enligt rapporten har hela tjugo procent av eleverna problem med psykisk ohälsa. De vanligaste psykiska problemen är depressioner, ångestneuroser, tvångshandlingar, ätstörningar, självdestruktivitet samt en tilltagande rotlöshet på grund av splittrade familjer.
Medan sjukvården för barn och ungas fysiska åkommor fungerar bra i stort finns det brister när det gäller barn med psykiatrisk diagnos. I dag vårdas de flesta patienter som tas in på sjukhus på barn- och ungdomsavdelningen vid ÅHS i samarbete med BUP. Personalen uppger att tröskeln för att söka hjälp har sänkts – allt fler unga tar själva kontakt och beställer tid för ett besök.
Väntetiden till barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken för icke brådskande vård var 6–8 veckor i december 2009. På psykiatriska utredningar kan de unga däremot få vänta 12–16 veckor. (ak)