DELA

Provisorisk fördelning av utskottsplatser

På torsdagen gjordes en första fördelning av utskottsplatserna i riksdagen. Mats Löfström fick en plats i social- och hälsovårdsutskottet. Fördelningen är ändå bara provisorisk tills landet har en regering. Efter att regeringen tillträtt görs den riktiga fördelningen.

Mats Löfström vill i första hand ha en plats i grundlagsutskottet, eftersom det är väsentligt för de åländska frågorna.

– Sedan måste man se på helhetspusslet när vi vet om vi sitter i regeringen eller inte. Det finns flera andra intressanta utskott, säger han. (eh)