DELA

Protesterar mot caféupphandling

Ålands Producentförbund kräver att landskapsregeringen avbyter den pågående upphandlingen av driften av matserveringen Café Hjorten i Självstyrelsegården.

Producentförbundet hävdar att de krav på djurskydd, miljö och annat som ställs är kostsamma för de åländska producenterna och anser att det därför är rimligt att krav också ställs på att den som får driften ska använda närproducerade råvaror då detta är möjligt. Om det kriteriet införs gynnas lokala producenter, är slutsatsen.

Ett minimikrav är enligt förbundet att livsmedelsproduktionen uppfyller den åländska djurskydds- och miljölagstiftningen.

Enligt förbundet har riksdagen infört ett liknande förfarande för de aktörer som serverar mat i riksdagshuset. (ao)