DELA

Protest mot körkortsdispens

Trafikminister Runar Karlsson (c) har gett en 19-åring dispens för att köra tunga fordon.

Föredragande tjänstemannen, förvaltningsinspektör Veronica Johansson har anmält skiljaktig mening. Polisen och trafikinspektören har inte heller förordat dispens.

För att få köra tung lastbil med släp krävs körkort av klass CE. Åldersgränsen är 21 år. 19-åringen har emellertid intyg från bilskola att han behärskar fordonet. Sin ansökan om dispens motiverar han med att det är nödvändigt för att familjens företag skall kunna skötas ekonomiskt och rationellt.
Veronica Johansson motiverar sin skiljaktiga mening med att ålderskravet i körkortslagen finns för att förarna skall hinna skaffa sig erfarenhet i trafiken innan man får köra tunga fordon.
– Det borde inte vara möjligt att kringgå bestämmelserna rörande ålderskrav genom att avlägga ett särskilt prov utan stöd för detta i lagstiftningen. Landskapsregeringens beslut skapar ett olyckligt prejudikat som kan åberopas i motsvarande fall, skriver Johansson. (ht)