DELA

Protest mot höjt högkostnadstak

Ålands handikappförbund protesterar i en skrivelse till landskapsregeringen och lagtinget mot ÅHS-styrelsens förslag att ändra lagen så att högkostnadsskyddet kan höjas.
Handikappförbundet konstaterar att många av förbundets medlemmar – personer med funktionsnedsättning som har sjukpension eller rehabiliteringspenning samt barn och unga med funktionsnedsättning – berörs negativt av förslaget. Önskemålet är att taket inte höjs från nuvarande 120 euro per år för de här grupperna. (ao)
.