DELA

Protest mot gågatsbeslut

Fastighetssammanslutning Torggatan 15 protesterar mot stadens beslut att i juli förlänga gågatan från hörnet mellan Torggatan och Norragatan fram till torget.
– Detta kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt nu när Maxinge har öppnat och lättillgängligheten med bil i staden därmed är extra viktig för att hålla kvar köpvanorna, skriver sammanslutningen i en rättelseyrkan och kräver åtminstone att trafik till Torggatan 15 skall godkännas.
Stadsdirektör Edgar Vickström anser att beslutet inte behöver ändras.
– Stadsstyrelsens beslut att godkänna avstängning tar inte ställning till de praktiska trafikarrangemangen. Dessa handhas av infrastrukturförvaltningen, konstaterar han.
Beslutet om att tillfälligt förlänga gågatan togs på begäran från företag och butiksägare på Torggatan. (tt-s)