DELA

Protest mot folktingsval

Obunden samlings och Ålands framtids lagtingsgrupper protesterar mot att det är lagtinget som utser representanter till Svenska Finlands folkting. De två grupperna deltog inte i valet av representanter i går.
Anledningen till protesten är att man inte kan acceptera att Ålands lagting underordnats den finländska lagen om hur valet av ledamöter till Svenska Finlands lagting skall gå till.
– Det är principiellt fel, skriver Obunden samling och Ålands framtid i ett pressmeddelande och föreslår att samarbetet i stället skall ske inom ramen bland annat för särskilda insatser och projektgrupper och i första hand med landskapsregeringen och Ålands kommunförbund som åländska aktörer.
Den åsikten delade dock inte de andra grupperna i lagtinget. I går utsågs Jan Salmén, Sune Alén, Leena Lindqvist, Christian Beijar och Eva Dahlén till åländska ordinarie ledamöter i Svenska Finlands folkting. (tt-s)