DELA

Protest mot andelssystem

Veronica Thörnroos (C), Runar Karlsson (C), Sven-Erik Carlsson (Ob), Brage Eklund (ÅF) och Stephan Toivonen (ÅLD) tar avstånd från regeringens förslag till ett nytt landskapsandelssystem. Samtliga är medlemmar i den parlamentariska referensgrupp som arbetat med frågan.

– Tills skillnad från tidigare parlamentariska grupper har våra synpunkter inte i någon utsträckning beaktats, skriver man i ett brev till alla de instanser som har ombetts att yttra sig då förslaget nu skickats ut på remissrunda.

Oppositionens representanter i gruppen betonar att de varken stöder den minskning av andelarna på fyra miljoner euro eller den omstrukturering av samfundsskatterna som regeringen föreslår. (tt-s)