DELA

Promenerar på Vita käppens dag

I dag är det Vita käppens dag och föreningen Ålands synskadade uppmärksammar dagen genom en promenad.

Promenaden startar klockan 14 vid Handicampen på Skarpansvägen och vid 14.30 blir det fika i lagtingets kafé.

En inbjudan har skickats till de åländska partierna och ordförande Fredrik Lindeman hoppas att lagtingskandidaterna kommer till fikastunden för att diskutera frågor som rör synskadade. (ikj)