DELA
Foto: Päivi Mattila

Projekt för barns och ungas hälsa försenas

Projektet ”Barn och ungdomars hälsa och välmående” som tidigare i år beviljades 155 000 euro i Paf-stöd har inte kunnat starta som planerat på grund av att man inte hittat personal. Nu görs projektet om, man gör en ny rekrytering och hoppas starta i höst.