DELA

Programnämnden skapar register

Om man är en antennförening med fler än 200 anslutna måste man anmäla sig till landskapets programnämnd. Detta gäller också sådana som har beställ-tv eller iptv.
– Det är en lagstadgad skyldighet. Ett sådant register har inte funnits tidigare men nu ska vi skapa ett, säger nämndens ordförande John Eriksson.
Nämnden har annonserat om ärendet i veckan och John Eriksson hoppas att föreningarna skickar in sina anmälningar så fort som möjligt.
Till programnämndens övriga uppgifter hör att fungera som en granskningsnämnd för radio och tv som produceras på Åland. Man kan alltså anmäla om det har förekommit till exempel reklam som riktat sig mot barn. Om det är nödvändigt kan nämnden vidta åtgärder som anmärkning, böter eller i riktigt svåra fall ge sändningsförbud.
– Så långt tror vi inte att det ska gå. Nyckel är en vidsträckt yttrandefrihet. Det ska vara något i hästväg för att nämnden ska reagera, säger John Eriksson. (ar)