DELA

Professorer på Ålandsbesök

Ålands fredsinstitut står värd för tvärvetenskaplig doktorandkurs onsdag-fredag den här veckan. På plats är tio yngre forskare, fem professorer och seniora forskare.
De ska, enligt institutet, diskutera frågor om förhållandet mellan ”det nationella” och ”det internationella” i politisk teori, juridik och idéhistoria.
– Kursen anordnas av excellenscentret i politisk teori vid Jyväskylä universitet i samarbete med flera andra akademiska institutioner, under ledning av professor Kari Palonen. I kursen medverkar bl.a. professor Johannes Pollak från Österrike, som undervisar om politisk representation inom EU, Prof. José Maria Rosales från Spanien som talar om kosmopolitanismens retorik och Dr. Frank Möller från Tammerfors Fredsforskningsinstitut, TAPRI, som talar om bilder som kunskap i internationella relationer, skriver institutet i ett pressutskick.
Ålands fredsinstituts direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, ska talat om politiken inom folkrätten i dag. (mt)