DELA

Produktionsrekord för Stallhagen

Stallhagen producerade 1 miljon 29 000 liter dryck under 2018.

Det är en ökning med 15,8 procent jämfört med året innan.
Företagets omsättning ökade med 4,7 procent till totalt 2 551 794 euro under fjolåret. Men Stallhagens stora investeringar 2017 medförde att avskrivningarna mer än fördubblades till 257 934 euro vilket ledde till en rörelseförlust på 243 248 euro.

– För produktionen var verksamhetsåret 2018 utmanande. Omställningen från ett gammalt till ett helt nytt och modernt bryggeri krävde mycket arbete för att behärska processerna i den nya anläggningen. Detta påverkade årets försäljning, som ökade betydligt men blev mindre än budgeterat, skriver man i ett pressutskick.

Försäljningsökningen beror på introduktionen av burkar i sortimentet.

Stallhagens styrelse föreslår att emittera upp till 10 000 nya aktier för att finansiera nya projekt, såsom att investera i solenergi.