DELA

Privatperson vill flytta våtmark

SUND. En privatperson i Sund har lämnat in ett rättelseyrkande gällande ett kommunstyrelsebeslut. Privatpersonen har som Nya Åland tidigare berättat lämnat in ett initiativ till kommunstyrelsen om att flytta landskapets demonstrationsvåtmark i Gesterby 400 meter nedströms. Kommunstyrelsen i Sund svarade att det är landskapets sak att ta ställning till frågan och gjorde inget åt medborgarinitiativet.
Nu yrkar privatpersonen på att kommunstyrelsen ska ändra sitt beslut. Samtidigt anhåller denne om att kommunen ska ändra sitt utlåtande till landskapsregeringen och anhålla om att den befintliga våtmarken ska avvecklas och att en ny våtmark ska anläggas i stället.
Kommunstyrelsen avslår rättelseyrkandet och vidhåller sitt tidigare beslut om att kommunen inte ska ta något initiativ om att flytta våtmarken. Kommunstyrelsen konstaterar dessutom på nytt att det är landskapsregeringen som ansvarar för våtmarken och får ta beslut som rör den.
Demonstrationsvåtmarken är ett projekt som Östersjöfonden och landskapsregeringen genomför tillsammans på ett landskapsägt område i Gesterby. Från området går ett utfallsdike där mätningar av kväve- och fosforhalter i vattnet gjorts under lång tid, och det är meningen att effekterna av dessa ska mätas i våtmarken.
I början av september fyllde häftiga höstregn den ännu inte färdiga våtmarken i Sund med vatten, vilket gjorde att den svämmade över och att man inte kunde färdigställa den. (ml)