DELA

Priserna sjönk under juli månad

Priserna fortsätter att sjunka, enligt färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå. Inflationstakten var -0,3 procent precis som förra månaden. Mest syntes de sänkta priserna inom gruppen ”bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen” där sänkningen var 0,8 procentenheter. I gruppen ”livsmedel och alkoholfria drycker” steg dock priserna vilket motverkade den negativa inflationstakten med 0,5 procentenheter.
I Finland som helhet sjönk konsumentpriserna i juli med 0,6 procent vilket främst beror på lägre räntor samt lägre priser på flytande bränslen. Även här motverkades nedgången av högre livsmedelspriser. I Sverige var inflationstakten på årsbasis i juli fortsatt negativ med -0,9 procent. Här bidrog sänkta räntekostnader för egnahemsägare men motverkades av högre hyror.
Preliminära siffror visar på att inflationstakten för EMU-länderna var -0,7 procent i juli månad. (mt)