DELA

Principerna klara för ersättning av skördeskador

Landskapsregeringen har godkänt enligt vilka principer ersättningar för skördeskador ska fördelas efter den rekorddåliga säsongen 2018.

Ersättningarna betalas som en del av det åländska krispaketet och täcker upp delar som inte ingår i det finländska stödpaketet.

Ett villkor för stödet är att skörden är 70 procent eller lägre av den normalskörd som landskapet definierat. En jordbrukare som genomgående har högre skörd än normalskörden kan få högre ersättning förutsatt att man kan visa på vad gårdens medelskörd för åren 2015–2017 varit.

Stöd ges för lök, potatis, oljeväxter, grönsaker, vall på växtodlingsgårdar samt spannmål, men inte foderkorn och vårvete. Stödnivån är enligt följande: lök 450 euro per hektar, potatis 300 euro per hektar, övriga grönsaker 1 000 euro per hektar, spannmål och oljeväxter 55 euro per hektar och vall för växtodlingsgårdars vall till försäljning 55 euro per hektar. (eh)