DELA

Presidenten nobbar högre lön

Enligt finansministeriets budgetförslag för 2018 ska arvodet till republikens president höjas till 155 000 euro.

President Sauli Niinistös arvode har varit 126 000 euro alltsedan det år 2013 på presidentens initiativ sänktes till den aktuella nivån.

Republikens presidents kansli skriver:

– Finansministeriets budgetförslag grundar sig på en felaktig uppfattning om att lagen om det sänkta arvodet skulle vara tidsbunden och således gälla endast innevarande period. Så är inte fallet och republikens presidents kansli kommer att yrka på rättelse om att arvodet förblir oförändrat på den nuvarande lägre nivån. (ms)