DELA

President Halonen bakom fredssamtal

President Tarja Halonen har åtagit sig att vara beskyddare för de återkommande, nordiska samtal om fred som arrangeras av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott.
I Kastelholmssamtalen möts framstående nordiska politiker, diplomater, tjänstemän och forskare kring frågor med olika fredstema. Det första samtalet hålls i mars då Halonen och panelen diskuterar kring temat ”Norden och freden”.
– Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Det är dessa frågor vi vill diskutera i det första Kastelholmssamtalet, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, i ett pressmeddelande.
Spiliopoulou Åkermark är moderator för samtalet, vilka som sitter i panelen offentliggörs senare. (tt-s)