DELA

Premont bygger Maxingemuren

Företaget Premont ab bygger den omdiskuterade stödmuren och betongväggen vid Blomstringevägen vid Maxinge i Jomala.
Plan- och byggnämnden i Jomala beslöt i onsdags att anta Premonts anbud på 65 900 euro utan moms. Kommunen har reserverat sammanlagt 80 000 euro för projektet.
Nämnden beslöt samtidigt att förkasta en rättelseyrkan från Dick Klingberg. Klingberg, som också har besvärat sig till förvaltningsdomstolen, anser bland annat att kommunens beslut att bygga muren kan ses som ett otillåtet samhällsstöd till Minimax. Beslut om besväret har ännu inte fattats men förvaltningsdomstolen har däremot gett Jomala klartecken för att börja bygga säkerhetsanordningarna.
Nämnden beslöt också att förlänga tidsfristen för Minimax bygglov för bland annat kundvagnsgarage, stängsel och planteringar. Bygglovet skulle ha gått ut i dag men Minimax för nu tid till den sista maj att förverkliga arrangemangen. (tt-s)