DELA

Preliminär MKB för slutförvaret

Den 12 oktober publiceras den preliminära miljökonsekvensbedömningen för slutförvaret i Forsmark, enligt uppgift från Östhammars kommun. Nätverket för ett atomkraftsfritt Åland efterlyser hjälp med att läsa MKB:n, kommentera den och utforma ett remissvar från nätverkets sida. Troligt sista datum för remissvar är 12 december.
Den 24 oktober, alltså bara knappt två veckor efter den preliminära MKB:n, ordnar Svensk kärnbränslehantering ab samrådsmöte där man svarar på allmänhetens frågor. Enligt nätverket har landskapsregeringen lovat skicka ett brev med önskemål om förlängd tid. Troligen begär också Östhammars kommun förlängning.
Medlemmar i nätverket ska åka till samrådsmötet och hoppas att också andra från Åland deltar.