DELA

Prästvikarier i två församlingar

Nu söker domkapitlet två kyrkoherdar, en till Hammarland och en till Brändö-Kumlinge. Ansökningstiden i båda fallen går ut den 18 februari.
Församlingspastorn i Brändö-Kumlinge församling Bertil Erickson har förordnats att tills vidare sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling fram till den sista maj i år.
Prosten Sirkka Liisa Enqvist har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling fram till den sista april. (ka-f)