DELA

Prästöbor vill sänka farten

SUND. Det relativt nya bostadsområdet i Sund Prästö har gjort att antalet barnfamiljer ökat. Det är en av motiveringarna till att de boende vill ha en permanent sänkning av hastigheten på landsväg två genom byn från nuvarande 70 till 50 kilometer i timmen.
Begäran lämnades in redan hösten 2007 och då beslöt kommunstyrelsen om att anhålla om en sänkning hos landskapet. Ingenting har hänt och nu ämnar man lämna in ett nytt initiativ till trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering. Först ska man dock diskutera med de boende på Prästö, beslöt styrelsen vid sitt möte förra veckan. (mt)