DELA

Prästö-mark såld i gränsjustering

Landskapsregeringen har undertecknat köpebrevet för en remsa mark på Prästö i Sund. Det 1.030 kvadratmeter stora markområdet säljs till ett kvadratmeterpris om sex euro och har tillhört fastigheten Bomarsunds fästning.
– Det rör sig om en gränsjustering, säger överantikvarie Elisabeth Palamarz som var föredragande i ärendet. Marken var förr utarrenderad till dem som äger den privata tomt som gränsar till området. På 50-talet byggdes ett bostadshus som utan att ägarna var medvetna om det hamnade på landskapets mark. Den här gränsjusteringen var nödvändig för att de nuvarande ägarna inte skulle tvingas riva huset.
Ärendet avgjordes i enskild föredragning av kultur- och utbildningsminister Johan Ehn. (ik)