DELA

Prästbrist på Åland oroar domkapitlet

Den kommande prästbristen på Åland oroar också personalen på Domkapitlet i Borgå.

– Om tre till fem år kommer det att behövas många nya präster på Åland, säger notarie Clas Abrahamsson till Kyrkpressen. Detta för att majoriteten av dagens aktiva präster är över 60 år.

Åland består av tio församlingar och alla ska ha sin egen kyrkoherde.

– Men få är intresserade av att bli kyrkoherdar, ansvaret är tungt och lönen anses inte motsvara arbetsbördan.

För tillfällen pågår en utredning om sammanslagning av församlingar på norra Åland. Den ska vara klar under våren. (ka-f)