DELA

Praktiksegling återupptas

De som studerar första året vid sjöfartsutbildningen vid Ålands gymnasium inleder läsåret med en praktiktur med Albanus och Michael Sars.

– Det är bra att eleverna snabbt får komma ut till sjöss och testa på hur det är, säger Eva Mikkola-Karlström från Ålands sjöfart som är med och sponsorerar praktiken.

Eleverna delas in i grupper som sammanlagt är ute i tre dagar, sedan växlar grupperna med varandra. Praktikseglingen har inte genomförts på några år men i år återupptas projektet.

Varför har inte förstaårseleverna fått segla varje år?

– Det föll bort av olika orsaker men nu kände vi att det är dags att återuppliva projektet, säger Mikkola-Karlström.

Praktiken håller på som bäst och pågår till lördagen den nittonde september. (jo)