DELA

Postlagen godkändes

Lagtinget godkände i går ändringen av postlagen som innebär att Åland Post i framtiden bara behöver dela ut post varannan dag. Orsaken är den kraftiga minskningen av brev, de senaste tio åren har volymen sjunkit med 40 procent.