DELA

Posten Åland säljer finska frimärken

Numera säljer Posten Åland även finländska frimärken, men bara på mässor utomlands. Den 26 oktober ingick Posten Åland och Itella Posten Ab ett samarbetsavtal som en följd av Itellas omstruktureringar vilka fått till följd att bolaget inte längre deltar i utländska mässor.
– Finska frimärken har en stor marknad internationellt och genom samarbetsavtalet kan vi nu även erbjuda åländska frimärken till de finska kunderna, säger affärsområdeschef Anita Häggblom.
Posten Ålands försäljning av finska frimärken inleddes vid två mässor i Beijing, Kina och Sindelfingen, Tyskland i oktober i år och intresset var stort för både de åländska och de finländska frimärkena. (as)

l