DELA

Positivt till muddring i Kastelholm

På ett möte i Smakbyn i Kastelholm i onsdags kväll ställde sig de närvarande medlemmarna i vattensamfälligheten Kökshavet positiva till de åtgärder som föreslås för vattenområdet. Som Nya Åland skrev i går så handlar det bland annat om att muddra en sedimenteringsbassäng och klippa vass.
Hälften av samfällighetens medlemmar var närvarande och ställde sig enhälligt positiva till förändringsarbeten. En arbetsgrupp om fem personer valdes för att gå vidare med frågan. Ålands landskapsregering, som äger hälften av samfälligheten, meddelade sig positivt inställd men någon representant kunde inte närvara på grund av sjukdom och förhinder.
En del nya förslag lyftes fram på mötet, bland annat att ta bort den nuvarande dammluckan för att öka tillgängligheten för båttrafik. (eh)