DELA

Pommern kan få digitalt arkiv

Åtgärder som gjorts och bör göras på museifartyget Pommern finns dokumenterade i mappar och anteckningsblock. Men hittills har den informationen inte samlats digitalt i ett lättillgängligt och överskådligt arkiv.
Nu kan det bli ändring på det Pommern-intendenten Bertil Byman har fått i uppdrag av hamn- och räddningsnämnden att utreda om det danska underhållsprogrammet TM Master kan skräddarsys för Pommern. Programmet, som används på cirka 1.200 fartyg, skulle kunna uppdateras av intendenten och av yrkesmän som arbetar ombord.
Bertil Byman berättar att hans föregångare Jyrki Abrahamsson dokumenterade mycket av arbetet ombord. Men den informationen finns spridd i cirka 30 mappar och det är inte alltid är lätt att hitta det man letar efter.
– Det är speciellt viktigt att sådan information inte försvinner vid generationsväxlingarna ombord.
Programmet kostar 3.125 euro. (pd)